Bericht voor onze reizigers

Corona en de Buurtbus.

Bericht aan onze reizigers:

Vanwege de van overheidswege ingestelde voorschriften met betrekking tot contacten tussen mensen onderling, hebben wij besloten de dienstregeling van Buurtbus Waterland voorlopig op te schorten tot in ieder geval 1 juni 2020.

Inmiddels zijn we aanbeland in de maand augustus 2020. En de Buurtbus rijdt nog steeds niet.

Goed nieuws voor onze reizigers en chauffeurs: Bij E.B.S. wordt er momenteel hard aan gewerkt om de bus “Corona-proof” te maken, zodat we de dienstregeling hopelijk weldra kunnen hervatten.

Zodra er een datum van hervatting van onze dienstverlening bekend is, zult u dat op deze pagina, en wellicht ook via andere media, kunnen vernemen.

Wij vragen van onze reizigers dan wel om in de bus, vanaf het moment van instappen tot aan het moment dat u de bus verlaten heeft, een kapje voor neus en mond te dragen. 

Deze maatregel is voorgeschreven door de overheid voor alle passagiers die gebruik maken van een openbaar middel van vervoer en dient ter bescherming van de gezondheid van onze chauffeurs en onze reizigers.